• Juara 2 Thamrin Olympiad Cup XI 2021 bidang Science Project (Nasywa Azmi Chandrakanti dan Nadiah Basmah Abidah)
  • Juara 2 RTIC 2021 Season 2 (Aghits Royyan Rohmannov dan Salman Al-Farisy)
  • Juara 3 SIRIUS 2020 Kompetisi Essai Nasional (Nasywa Azmi Chandrakanti)
  • Finalis Nasional LKIR LIPI 2020 (Mayvita Nur Faizah dan Nasywa Azmi Chandrakanti)
  • Semi Finalis Nasional KoPSI 2020 (Muhammad Reiza Khairil Bariyah, Amelia Wahyuni Sadina, Wafiqoh Dwi Oktaviana Putri, Mohammad Rizky, Aghits Royyan Rohmannov, Salman Al-Farisy)

Leave a Comment